Regulamin newslettera

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2017.1219 j.t.), OuterBest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Twarda 18, (zwana dalej „OuterBest Sp. z o.o.”) publikuje poniżej regulamin newslettera:

  • Usługa bezpłatnego newslettera (informacja handlowa otrzymywana drogą elektroniczną) świadczona jest przez OuterBest Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
  • Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od OuterBest Sp. z o.o. informacji handlowej drogą elektroniczną.
  • Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od OuterBest Sp. z o.o. ofert drogą elektroniczną, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie na adres poczty elektronicznej podanej przy zapisie na newsletter, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o ofertach lub usługach OuterBest Sp. z o.o..
  • Oferta wysłana drogą elektroniczną, oprócz ofert wskazanych w ust.3 zawierać będzie w szczególności: informację o nadawcy oraz jego adresy elektroniczne, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania ofert drogą elektroniczną.
  • Ofertę drogą elektroniczną może otrzymywać każda osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną oraz podała swój adres poczty elektronicznej. Użytkownik sklepu internetowego www.psiakaloria.pl, poprzez wypełnienie formularza subskrypcji udostępnionego na stronie, wyraża zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od OuterBest Sp. z o.o..
  • Przez wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną Użytkownik zawiera z OuterBest Sp. z o.o. umowę o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
  • Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych kapitałowo z OuterBest Sp. z o.o. informacji handlowej drogą elektroniczną, do usług świadczonych drogą elektroniczną przez te podmioty, zastosowanie mają postanowienia ust. 1 do 10.
  • Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
  • Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  • Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez OuterBest Sp. z o.o. za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t.) na konto e-mail Użytkownika.